System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009

Od dnia 12.01.2016r. Firma MIK BETON Sp. z o.o. wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: PRODUKCJA MIESZANKI BETONOWEJ – BETON TOWAROWY nr: 1875/01/2016/J/C

iso